Uwaga! Ważne!    Strona prywatna.   Wyłącznie do użytku osobistego.

Warning! Important!    Private website.   Only for personal use.
More:       privacy policy        cookie policy        legal policy    

The site does not collect visitors' data.  The page is only for information.
Strona nie gromadzi danych odwiedzających.  Strona do celów informacyjnych.
we accept Polish and European Union's regulations on internet
przestrzegamy krajowych i unijnych przepisów regulujących sieć

Check the doubts on the websites (gov/pl) of the Office of Consumer  Protection
(UOKiK) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF).
Wątpliwości sprawdzaj na polskich (gov/pl )stronach UOKiK i KNF.
bank account: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PL/EU), Pekao
technical issues?    admin@enansa.com

linkhansa.com: we're from Silesia (Poland, Central Europe, EU)

enansa group

think globally - act globally