nouvelles d'avril

전염병 후 새로운 삶; 결국, 우리는 살아있어

Ne prestaju. Ne Sačekajte. Vratite se u igru. Prodaju usluga. Biti specijalista.

nový život po pandemii; koneckonců, jsme naživu

パンデミック後の新生活